2014 var året...

...då jag lärde mig mer om mig själv än jag gjort under de föregående tillsammans.
 
Jag lärde mig att det finns så mycket kämparglöd inom mig, att jag klarar mer än jag tror. 
Att jag inte måste vara omtyckt av alla.
Och att jag måste älska sig själv innan jag är redo att bli älskad av någon annan.
Att misstag inte är just misstag utan erfarenheter att lära av som dessutom ofta öppnar nya vägar.
Att perfektion aldrig kommer göra mig lyckligare.
Och att livet blir så mycket roligare om man tar vara på varje dag och alla möjligheter!
Minnen | |
Upp